Vehicle registration at the destination country

Po przyjeździe pojazdu z portu do Polski, aby zarejestrować pojazd wymagane jest:

  1. Opłacenie akcyzy od samochodu sprowadzanego z zagranicy.

Aktualna stawka akcyzy to:

  • 3,1% wartości pojazdu w przypadku, jeśli auto ma silnik o pojemności do 2000 cm3
  • 18,6% wartości pojazdu w przypadku, jeśli auto ma silnik o pojemności powyżej 2000 cm3

Wartość pojazdu ustalana jest przez Urząd Celny/Skarbowy lub według opinii rzeczoznawcy.

  1. Dokonanie tłumaczeń dokumentów tj. certyfikatu, faktury oraz odprawy celnej.
  2. Przeprowadzenie szczegółowego badania technicznego na stacji diagnostycznej.

Klient zobligowany jest do samodzielnego przeprowadzenia wyżej wymienionych kroków.