Możliwe dodatkowe opłaty postojowe

Blog

Obowiązuje pojazdy zakupione od 15 lutego 2021 roku do odwołania.

W związku z przepełnieniem terminali spowodowane problemami z dostępnością kontenerów możliwe opóźnienia w odbiorze pojazdów oraz doliczenie opłat postojowych. Wszystkie terminale doświadczają ekstremalnych problemów z brakiem miejsc na pojazdy oczekujące na załadunek. Rezultatem tego problemu są opóźnienia w odbiorze pojazdów z oddziałów Copart oraz IAAI. Z tego powodu od dnia 15 lutego 2021 roku nie możemy zagwarantować terminowego odbioru pojazdu z domu aukcyjnego, tym samym wszelkie koszty postojowe rozliczane będą co do zasady:

  • 50% kosztu postoju pokrywa klient, 50% nasza firma
  • obciążenie klienta kosztami postoju za pojazd nie przekroczy 300$*
  • wszelkie koszty postoju potwierdzone będą fakturami z Copart lub IAAI

* Średni koszt postoju wynosi 30$ - Copart lub 50$ - IAAI za każdy dzień dodatkowego postoju.

Więcej problemie przeczytasz tutaj: