Możliwe dodatkowe opłaty postojowe

Blog

Obowiązuje pojazdy zakupione od 21 sierpnia 2021 roku do odwołania.

W związku z przepełnieniem terminali spowodowane problemami z dostępnością kontenerów możliwe opóźnienia w odbiorze pojazdów oraz doliczenie opłat postojowych. Wszystkie terminale doświadczają ekstremalnych problemów z brakiem miejsc na pojazdy oczekujące na załadunek. Rezultatem tego problemu są opóźnienia w odbiorze pojazdów z oddziałów Copart oraz IAAI. Z tego powodu od dnia 21 sierpnia 2021 roku nie możemy zagwarantować terminowego odbioru pojazdu z domu aukcyjnego, tym samym wszelkie koszty postojowe rozliczane będą co do zasady:

  • 50% kosztu postoju pokrywa klient, 50% nasza firma
  • obciążenie klienta kosztami postoju za pojazd nie przekroczy 300$*
  • wszelkie koszty postoju potwierdzone będą fakturami z Copart lub IAAI

* Średni koszt postoju wynosi 30$ - Copart lub 50$ - IAAI za każdy dzień dodatkowego postoju.

Zastrzegamy sobie również prawo do wysyłki pojazdu z innego portu w USA - w tym przypadku obciążymy klienta kwotą dodatkową +$300. Koszt frachtu według stawki portu Los Angeles.

Informujemy że nasza firma ponosi również dodatkowe koszty związane z postojem i transportem pojazdów.

Prosimy wszystkich klientów o ograniczenie zakupów na zachodnim wybrzeżu.

Więcej problemie przeczytasz tutaj: